Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Những người Mỹ gốc Cuba thoát ly chủ nghĩa cộng sản chia sẻ thông điệp của Shen Yun với con gái nuôi gốc Hoa