Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Phó Chủ tịch một Hiệp hội: Shen Yun ‘là một tác phẩm nghệ thuật trực quan tráng lệ’