Phương Tây cảnh báo: Nga có thể mượn cớ ‘bom bẩn’ để leo thang xung đột