Quan chức bầu cử ở California được yêu cầu loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ

Phó Thống đốc California đang kêu gọi quan chức bầu cử hàng đầu của tiểu bang này tìm cách loại bỏ cựu Tổng thống Donald Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ.