Quan chức Hoa Kỳ kêu gọi trừng phạt về việc ký giả Trung Quốc thiệt mạng