Quần đảo Solomon cùng 13 quốc đảo Thái Bình Dương gia nhập thỏa thuận đối tác với Hoa Kỳ