Hoa Kỳ cam kết tài trợ 810 triệu USD cho Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh