Quân đội Hoa Kỳ sẽ mở rộng hoạt động huấn luyện cho binh lính Ukraine