Quận Los Angeles ghi nhận ca sốt xuất huyết thứ hai lây truyền tại địa phương