Quản trị viên NASA: Hoa Kỳ đang trong ‘cuộc chạy đua không gian’ với Trung Quốc

Ông nói: ‘Tôi không muốn Trung Quốc đưa người đến cực nam trước’