Quốc gia Âu Châu không áp đặt lệnh phong tỏa cho đại dịch có số ca tử vong vượt mức dự báo thấp nhất