Quốc hội Hoa Kỳ được kêu gọi hỗ trợ liên minh ‘quan trọng’ AUKUS để ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Quốc