Sau khi giành được Hạ viện, liệu Đảng Cộng Hòa có điều tra mối liên hệ của ông Hunter Biden với Trung Quốc?