Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Cổ phong tiên vận (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Cổ đại di phong (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Đường Huyền Tông du ngoạn Cung Trăng (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Dương Chí bán đao (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Vẻ đẹp Điệu múa Dân tộc Di  (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Thu phục Sa Tăng  (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Một mùa xuân sớm (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Mộc Quế Anh cầm quân (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Cổng Trời khai mở (Chương trình năm 2011)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Kỳ duyên (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Niềm vui bên Sông Hoài Hà (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Võ trường (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Kim Hầu xuất thế (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Đệ tử Đại Pháp gặp Thần Tiên (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Dâng hiến khăn Khata cho Thần (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Điệu múa A Mỹ của Đài Loan (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Múa lá sen (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Tế Công trừ ác (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Mười ba võ tăng Thiếu Lâm bảo vệ Vua Đường (Chương trình năm 2013)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Chúng Thần hạ thế (Chương trình năm 2014)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Một kỷ nguyên bắt đầu (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Những nàng tiên Hoa (Chương trình năm 2012)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Chú tiểu tinh nghịch (Chương trình năm 2011)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Người chăn ngựa trên thảo nguyên (Chương trình năm 2011)
Tác phẩm Shen Yun thời đầu: Khi các vị Vua theo Sáng Thế Chủ hạ thế (Chương trình năm 2011)