CẢM NHẬN CỦA KHÁN GIẢ

Nổi bật

Trải nghiệm cận tử: Nhìn thấy tương lai trên Thiên Đường, Sáng Thế Chủ đã tới thế gian?
Truyền kỳ về tướng Washington (P5): Phụng ý Sáng Thế Chủ, nước Mỹ thành lập
Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Hòa thượng ba đời trước làm quan, vì sao đời này xuất gia vẽ tranh trưng bày? 
Thầy trò Huyền Trang và hòa thượng Tam Xa tinh thông ngoại ngữ
Ba đệ tử tu luyện, vì sao chỉ có một người có thể thành Tiên?
30 năm phục hưng văn hóa truyền thống: Đạo đức thăng hoa nhờ thực hành tu luyện
Tu tâm hướng thiện, ân đức trải rộng cho hậu thế ở cố hương
Mạn đàm về lời cảnh báo mà văn hóa tu luyện thời cổ đại lưu cấp cho con người
Một câu chuyện đương thời về đức tin và không hối tiếc
Vì họa đắc phúc gặp kỳ duyên