Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Sinh viên Trung Quốc tại Nhật Bản: Shen Yun đã thanh lọc tâm hồn tôi