Sinopec của Trung Quốc ngừng đầu tư vào Nga do áp lực của các lệnh trừng phạt