Sự điên rồ của năm 2020 còn kéo dài nữa hay không?