Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

‘Sự kiện văn hóa nghệ thuật vĩ đại,’ Thị trưởng Đài Loan chào đón Shen Yun