Sức mạnh bảo chứng của cựu TT Trump: Huyền thoại hay phép thuật?