Tác giả: Hoa Kỳ rất cần sự giúp đỡ của Nam Hàn nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan