Taliban phản ứng trước cuộc tấn công tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda của Hoa Kỳ