Taliban tìm cách hợp tác khai thác mỏ với Nam Hàn, Bắc Kinh tức giận