Thời gian quyết toán thuế sắp đến. Tin tốt là vẫn còn thời gian để giảm bớt số thuế quý vị cần nộp cho năm nay. Thực hiện một số thay đổi ngay bây giờ có thể giúp quý vị nhận được nhiều khoản khấu trừ thuế hơn trên 1040 loại thuế sắp tới của quý vị.

Để nhận hoàn thuế nhiều nhất từ IRS có nghĩa là quý vị cần có rất nhiều biên lai cho bất kỳ khoản khấu trừ thuế nào mà quý vị muốn đăng ký. Nếu quý vị chưa làm như vậy, hãy cân nhắc các loại khấu trừ thuế khác nhau phù hợp với điều kiện của quý vị. Dưới đây là tám lựa chọn [về mẹo hoạch định thuế] quý vị có thể xem xét.

1. Đóng góp vào tài khoản hưu trí

Một trong những cách tốt nhất để giảm thuế là đóng góp vào tài khoản hưu trí. Một số tài khoản loại này cho phép quý vị khấu trừ phần đóng góp của quý vị trong tổng thu nhập (chịu thuế) của quý vị, còn những khoản khác thì lại yêu cầu quý vị phải trả thuế cho số tiền đã đóng góp.

Mỗi tài khoản có giới hạn đóng góp tối đa. Tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) hoặc Roth IRA có giới hạn đóng góp là $6.000 nếu quý vị dưới 50 tuổi hoặc $7.000 nếu từ 50 tuổi trở lên. Sở Thuế vụ (IRS) cho biết rằng số tiền này là tổng số tiền quý vị có thể đóng góp cho tất cả các tài khoản IRA của mình. Quý vị không thể đóng góp vào tài khoản IRA tiêu chuẩn nếu quý vị quá tuổi 70½.

Giới hạn đóng góp cho tài khoản 401 (k) tối đa là $20.500 nếu quý vị dưới 50 tuổi. Những người từ 50 tuổi trở lên có thể đóng góp tối đa $27.000, bao gồm khoản đóng góp bổ sung (catch up contribution) là $6.500.

Các khoản đóng góp vào tài khoản 410 (k) cho năm 2022 phải được thực hiện vào cuối năm. Trong một số trường hợp, theo Investopedia, người sử dụng lao động có thể trì hoãn các khoản đóng góp tương ứng cho đến thời điểm tính thuế của công ty họ vào năm sau. Với IRA thì khác. Các khoản đóng góp cho IRA có thể được thực hiện từ ngày 01/01 đến ngày 15/04 năm kế tiếp.

2. Cân nhắc một tài khoản tiết kiệm y tế

Nếu quý vị có Tài Khoản Tiết Kiệm Sức Khỏe (HSA), IRS cho biết quý vị có thể đóng góp bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 15/04 của năm kế tiếp.

Khi chủ lao động của quý vị đóng góp vào tài khoản HSA của quý vị, quý vị không thể khấu trừ (thuế) cho khoản này được nữa vì nó đã được khấu trừ và được báo cáo trên bản khai mẫu W-2 của quý vị. Nếu chính quý vị đóng góp vào tài khoản này, thì HRBlock nói rằng quý vị sẽ lại được khấu trừ.

3. Chú ý về các khoản khấu trừ về chi phí y tế

Nhiều khoản chi phí chăm sóc y tế của quý vị có thể khấu trừ thuế được. IRS khá hào phóng đối với loại khấu trừ này, vì vậy nếu quý vị chưa có làm điều này, quý vị có thể đi điều trị y tế như quý vị muốn trước khi kết thúc năm.

TurboTax nói rằng các chi phí đủ điều kiện (được khấu trừ thuế) cần phải là loại không được bồi hoàn, và tổng số chi phí phải nhiều hơn các khoản khấu trừ mà quý vị sẽ có nếu quý vị kê khai. Thông thường, thì khoản khấu trừ tiêu chuẩn đủ cao để vượt giá trị của các chi phí y tế.

Mặc dù quý vị không thể khấu trừ chi phí điều trị thẩm mỹ, nhưng quý vị có thể khấu trừ nhiều thủ tục y tế, và hơn thế nữa. Các chi phí không được bồi hoàn nhưng lại được khấu trừ thuế bao gồm chăm sóc phòng ngừa, phẫu thuật, điều trị, kính đeo mắt hoặc kính áp tròng, máy trợ thính, và răng giả. Quý vị cũng có thể khấu trừ rất nhiều cho mỗi dặm di chuyển để đến các cơ sở y tế.

4. Trì hoãn thu nhập của quý vị

Một cách khác để giảm thuế trong năm nay — nếu quý vị là người làm nghề tự do hoặc tự kinh doanh — là trì hoãn việc lập hoá đơn [bán hàng] cho đến gần cuối năm. Làm vậy sẽ cho phép quý vị được nhận tiền trong năm tới.

Chiến lược này chỉ tốt nếu quý vị cho rằng sẽ không kiếm được nhiều tiền hơn trong năm tới. Đây cũng có thể không phải là một ý kiến​​ hay nếu, do hóa đơn bán hàng được cộng vào thu nhập của năm tới, khiến sự dồn thu nhập này làm quý vị phải chịu một khung thuế cao hơn.

5. Đóng góp cho từ thiện

Đóng góp cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện luôn là một cách tốt để giảm nghĩa vụ thuế của quý vị. Lưu ý rằng IRS có một số hạn chế đối với các khoản đóng góp. Việc khấu trừ chỉ có thể được thực hiện nếu quý vị kê khai các khoản đóng góp theo mẫu “Schedule A.”

IRS đề cập đến hai quy tắc đối với các cá nhân liên quan đến các khoản đóng góp từ thiện. Quy tắc đầu tiên dành cho việc quyên góp bằng tiền mặt: nó không được vượt quá 60% tổng thu nhập gộp đã điều chỉnh (adjusted gross income – AGI) của quý vị. Điều thứ hai là các khoản đóng góp không dùng tiền mặt được giới hạn ở 30 phần trăm AGI của quý vị.

Một chiến lược thông minh khác được Schwab đề cập là đóng góp trực tiếp bằng cổ phiếu. Bằng cách này, quý vị cũng giảm nghĩa vụ của mình đối với các khoản thuế lợi tức vốn.

Theo Investopedia, quý vị có thể khấu trừ tới $300 số tiền quyên góp cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện nếu quý vị còn độc thân. Những người đã kết hôn khai thuế chung có thể quyên góp lên đến $600. Các khoản đóng góp này không yêu cầu quý vị phải kê khai.

6. Nghỉ hưu trước khi kết thúc năm

Nếu quý vị đã chờ đợi thời điểm lý tưởng để về hưu, quý vị có thể muốn về hưu trước khi kết thúc năm. Khi quý vị không còn thu nhập mới, nghĩa vụ thuế của quý vị sẽ ít đi. YahooFinance nói rằng về hưu trước khi kết thúc năm có thể giúp quý vị tránh bất kỳ chế tài điều chỉnh số tiền hàng tháng liên quan đến thu nhập từ Medicare nếu thu nhập của quý vị trong những tháng cuối cùng đặt quý vị vào một khung thuế mới (cao hơn)

Về hưu (ngừng làm việc) là một trong những sự kiện thay đổi cuộc sống được liệt kê trên Medicare có thể giúp quý vị kiếm được nhiều tiền hơn trong năm quý vị về hưu mà không cần tăng phí bảo hiểm Medicare. Đây có thể là thời điểm lý tưởng để quý vị thực hiện chuyển đổi sang tài khoản Roth IRA, bởi vì việc chuyển đổi trong cùng năm với sự kiện thay đổi của cả đời người có thể sẽ không làm thay đổi chi phí Medicare của quý vị.

7. Tận dụng khoản đầu tư bị lỗ của quý vị

Nếu quý vị bị thua lỗ trong các khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán, quý vị có thể yêu cầu hoàn thuế cho khoản lỗ này trên các biểu mẫu thuế của mình. Quý vị sẽ cần phải bán chúng và sau đó quý vị có thể khấu trừ tới $3.000. Không thể mua lại cổ phiếu quý vị đã bán trong vòng 30 ngày — hoặc cổ phiếu đã mua ít hơn 30 ngày trước khi bán và sau đó kê khai yêu cầu hoàn thuế. Nếu quý vị làm vậy, IRS sẽ không cho phép hoàn thuế.

Quý vị cũng có thể áp dụng các khoản mất vốn đầu tư đối với các khoản lỗ về tiền mã kim. Biện pháp này có thể hữu ích vì mã kim không có hiệu quả tốt trong năm nay.

8. Mẹo về thuế cho doanh nghiệp nhỏ của quý vị

Các doanh nghiệp nhỏ và những người tự kinh doanh có cơ hội nhận được nhiều khoản khấu trừ thuế từ IRS. Có quá nhiều nội dung để liệt kê ở đây, nhưng quý vị cần biết chúng là gì. Một số trong đó là các khoản khấu trừ mà quý vị có thể nhận được cho chi phí khởi nghiệp, thiết bị văn phòng, tiếp thị, thiết bị đặc biệt cho doanh nghiệp, vật tư, chi phí đi lại, đồ điện tử — và rất nhiều thứ như vậy nữa.

Cách cuối cùng để có được các khoản khấu trừ thuế mà quý vị cần, đó là đến gặp một chuyên gia về thuế chuyên nghiệp. Họ biết thông tin chi tiết về các loại thuế và nhiều khả năng sẽ cho phép quý vị tìm thấy một số khoản được khấu trừ mà trước đây quý vị không biết. Họ cũng có thể cung cấp cho quý vị một số mẹo hoạch định thuế cho năm tới để tối đa hóa khoản khấu trừ thuế mà quý vị mong muốn.

Bản quyền của The Epoch Times © 2022. Các quan điểm và ý kiến ​​được bày tỏ chỉ là của các tác giả. Những thông tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được hiểu hoặc hiểu như một khuyến nghị hoặc một lời mời chào. The Epoch Times không đưa ra lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, hoạch định tài chính, hoạch định bất động sản hoặc bất kỳ lời khuyên tài chính cá nhân nào khác. The Epoch Times không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp.


Mike Valles
BTV Epoch Times Tiếng Anh

Minh Trí biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn