Thăm dò ý kiến: 75% người dân đánh giá tiêu cực về nền kinh tế Mỹ