Thẩm phán chặn việc lấy lời khai trực tiếp của 3 quan chức cao cấp trong vụ kiện chính phủ thông đồng với Big Tech