Thẩm phán đứng về phía NIH, đồng ý niêm phong tên của nhà nghiên cứu Trung Quốc