Thẩm phán ngăn chặn nỗ lực mở rộng các quy định cho vay của chính phủ Tổng thống Biden

Vị thẩm phán liên bang này nhận thấy cách giải thích của chính phủ khác với luật pháp.