BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Thảm họa ở Baltimore tăng thêm tính cấp bách cho lời kêu gọi cải tổ chính sách hàng hải và đầu tư vào cảng của Hoa Kỳ

Ngày càng nhiều người đồng tình cho rằng kế hoạch cảng trị giá 20 tỷ USD của TT Biden cần có sự thúc đẩy lớn để đảo ngược tình trạng bỏ bê cơ sở hạ tầng trong nhiều thập niên mà giờ đây gây nguy hiểm cho thương mại, an ninh quốc gia.