Thẩm phán Raymond Dearie, chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để đánh giá các tài liệu từ cuộc đột kích của FBI