Tham vụ báo chí: Tòa Bạch Ốc chưa được báo cáo về việc FBI đột kích tư dinh của cựu TT Trump