Thành Cát Tư Hãn (P.3): Khoan dung nhân từ, thu phục lòng người – chiêu mộ nhân tài