‘Thật là tráng lệ’: Shen Yun hoàn thành 32 buổi biểu diễn ở Nhật Bản