Thị trấn ở New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấm các khách sạn, các cơ sở tiếp nhận người nhập cư