Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thị trưởng nghênh đón Shen Yun, nói thành phố thật may mắn ‘khi có thể xem một chương trình tuyệt vời đến vậy’