Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.7): Mối họa từ trong Vương tộc