Thổ Nhĩ Kỳ âm thầm từ bỏ mối quan hệ với NATO, ngoại trừ những lợi ích từ tổ chức