Thống đốc DeSantis: Florida thúc đẩy nền kinh tế với việc có thêm 57,000 việc làm trong tháng Tư