Thống đốc Florida cho biết sẽ không ‘quay đầu’ với kế hoạch tước bỏ quyền tự quản của Disney