Thống đốc Louisiana ký dự luật cho phép hoạn bằng phẫu thuật đối với phạm nhân xâm hại tình dục trẻ em

Một chuyên gia y tế do tòa án chỉ định sẽ cần phải xác định liệu phạm nhân đó có phù hợp với phương pháp hoạn phẫu thuật hay không.