Thống đốc Newsom ký dự luật về súng cho California phỏng theo luật phá thai của Texas