Thống đốc Texas thêm 38.4 triệu USD cho Chiến dịch Ngôi Sao Đơn Độc nhằm ‘bảo vệ biên giới’