Theo EIA: Hoa Kỳ sẽ có năng lực xuất cảng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới vào năm 2022