Thư điện tử: Ông Hunter Biden cho biết sẽ ‘hân hạnh’ giới thiệu các đối tác kinh doanh với quan chức hàng đầu Trung Quốc