Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Hoa Kỳ sẽ tài trợ cho việc tái thiết Ukraine bằng các tài sản Nga bị tịch biên