Thủ tướng Đức tìm cách thiết lập lại bang giao khi Bắc Kinh củng cố ‘niềm tin vào chủ nghĩa Marx-Lenin’