Thủ tướng Johnson: Các biện pháp trừng phạt có thể không ngăn được ông Putin