Thượng Hải: Ghi nhận nhiều ca COVID mới, 20 bệnh viện lớn đóng cửa