Thương hiệu ‘Made in China’ tiếp tục mất đà khi đại dịch làm gián đoạn chuỗi cung ứng