Thụy Điển củng cố cơ sở hạ tầng quân sự ở Biển Baltic trong bối cảnh căng thẳng với Nga